Browsing Category

İthalat & İhracat

e-ticaret-e-ihracat
İthalat & İhracat,

Uluslararası e-Ticaret ve e-İhracatta Yapılan Önemli Hatalar

Başladığı günlerden itibaren gerek yerel gerekse uluslararası e-ticaret büyümesine hızla devam ederken her gün yeni oyuncular e-ticaret için harekete geçiyor. Ancak e-ticaret ve yurtdışı satışları kapsayan e-ihracat sanıldığı kadar kolay değil. Özellikle e-ticaret ve e-ihracat konusunda düşülen hatalar hedeflerin yakalanamamasına sebep olurken, işi doğru yapanlar hedeflerine ulaşabiliyorlar. Peki düşülmemesi ve yapılmaması gereken büyük önem taşıyan hatalar neler.

E-İhracatta Yapılan En Büyük Hatalar

E-ihracat her ölçekten firma için önemini korumaya devam ediyor. Yapılan hatalar işleri yavaşlatıp hayal kırıklığına neden olabiliyor. İşte e-ihracatta en sık karşılaşılan 5 hata…

Yanlış Dilde Reklam Vermek

E-ihracatta en önemli basamaklardan biri, hedef ülkeye yönelik sosyal medya ve Google reklamları. İngilizce uluslararası bir dil olabilir ama potansiyel müşteri kitlenizin hepsinin İngilizce bildiğini varsaymak doğru bir yaklaşım değil. Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki coğrafyada yerel dillere uygun reklam içerikleri hazırlatmalısınız. Web sitesinde dil seçeneklerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesini tercihe bırakmalısınız. Ürünülerinizin yurtdışında reklamını yaparken mutlaka itina gösterilmesi gereken bir konu.

Yanlış Para Birimi İle Ödeme Seçeneği

Yaygın hatalardan biri de yerel para birimlerine göre entegre edilmemiş fiyatlandırmalardır. Web sitenizde tüm dünya için olmasa da, en azından potansiyel 1 milyar müşterinin bulunduğu Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri için kendi para birimleriyle ödeme yapma seçeneği sunuyor olmalısınız. Uluslararası e-ticaret ortamında satış yapmak istediğiniz ülkenin para biriminin kullanılması oldukça önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Gümrük Vergisini Yanlış Hesaplamak

Fiyatlandırma yaparken ülkelerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurmalısınız. Aksi halde bazı ülkeler için fiyatlarınız aşırı ucuz, bazı ülkeler için ise aşırı pahalı kaçabilir. Fiyatlandırmalara ülkelere göre gümrük vergi oranlarını da iyi hesaplayarak yansıtmalısınız ki yaptığınız satışın astarı yüzünden pahalıya denk gelmesin.

Yanlış Ülke İçin Yanlış Kampanya Yapmak

Uluslararası e-ticarette dikkat edilmesi gereken en önemlilerinden bir tanesi de reklamlar. Satış yapmak istediğiniz ülkenin özelliklerini ve toplum davranışlarını göz önünde bulundurarak reklamlarınızı şekillendirmeniz ve ürünlerinizi söz konusu ülke doğrultusunda tanıtmanız oldukça önemli. Nabza göre şerbet vermek hayatta olduğu gibi e-ihracatta da mühimdir. Her ülkenin kendine göre adetleri, kültürleri, alışkanlıkları vardır. Bir ülkede işe yarayan pazarlama yöntemi diğerinde ters tepebilir.

Her Ürünü Her Ülkeye Satmaya Çalışmak

E-ihracata başlamadan önce hazırlık aşaması büyük önem taşıyor. Bu aşamada alanında uzman danışmanlarıyla iyi bir fizibilite çalışması yapmanız gerekiyor. Her ürünü her ülkeye satamazsınız. Mesela Rusya’ya deri ceket satabilirsiniz ama Ortadoğu’da bu ürün çok rağbet görmeyebilir. Sultan kayığı tarzında fantezi kahve fincanlarını Ortadoğu’ya satabilirsiniz ama belki Avrupalı müşteriye satamazsınız

bulgaristan tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı
İthalat & İhracat, Sektörler,

Türkiye İle Bulgaristan Arasındaki Tarım Ürünleri Ticareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Bulgar mevkidaşı Tzvetan Dimitrov ve iki ülke bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi.

Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç ay önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Bulgaristan’a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Ziyarette, iki bakanın da bazı konularda mutabık kaldığını aktaran Daniş, “Şimdi onun bir uzantısı olan toplantıyı burada yapacağız. Tarımsal ve hayvansal anlamdaki ticareti nasıl geliştirebiliriz, nasıl kolaylaştırabiliriz onları konuşacağız. Bazı yaşadığımız teknik problemler varsa bunları nasıl aşabiliriz ve iki komşu olarak ticaret hacmimizi nasıl artırabiliriz toplantısı yapıyoruz.” diye konuştu.

Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakan Yardımcısı Dimitrov da bir yıldır görüştüklerini ve konuları kendi aralarında değerlendirdiklerini dile getirerek, sağlanan diyalog ve görüşme için Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Açıklamaların ardından Daniş, Dimitrov ve bakanlık yetkilileri, Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

ithalat nasıl yapılır
İthalat & İhracat,

İthalat nasıl yapılır? Kimler ithalat yapabilir?

İthalat nasıl yapılır? Nasıl ithalat yapılır? Nasıl ithalatçı olunur? Kimler ithalat yapabilir?

İthalat yapabilmek için özel bir ithalat belgesi gerekmemektedir. Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

İthalata başlamadan önce ithalini düşündüğünüz ürünler için ülkemiz gümrüğünde gerekli prosedür, belgeler, ithalini düşündüğünüz malın tam ve doğru gtip numarasının belirlenmesi ve gümrük vergisi gibi konularda tecrübeli gümrük müşavirlerine; ithalat yapmak üzere şahıs veya limited şirketi kurmanın avantajları ve dezavantajları ile gerekli prosedürler ve mevzuat konularında mali müşavirlere danışmanızı tavsiye ederim.

Kimler İthalat Yapabilir? Nasıl İthalatçı Olunur?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilirler.

Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?
Aşağıda belirtilen türdeki ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:

  • Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
  • Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
  • Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve
  • Gümrük Müsteşarlığı’nın “Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller’’ hakkındaki 2001/45 sayılı genelgesi uyarınca, 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da belirtildiği üzere özetle;
  • Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya,
  • Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,
  • Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,
  • Kanuni ikametgahını Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası,
  • Evlilik ( ikametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,
  • Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası, ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.

İthalat yapabilmek için gerekli şartlar

Kimler ithalat yapabilir? Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz? Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve Gümrük Müsteşarlığı’nın “Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller” hakkındaki 2001/45 sayılı genelgesi uyarınca da, 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da belirtildiği üzere;

Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya,

Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,

Kanuni ikametgâhını Türkiye Gümrük Bölgesi’ne kesin olarak nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

Kanuni ikametgâhını Türkiye gümrük bölgesine nakleden gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyası,

Evlilik (ikametgâhı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,

Kanuni ikametgâhı Türkiye Gümrük Bölgesi’nde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası, ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.

Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.