Browsing Category

Borsa

bedelsiz hisse dağıtımı
Borsa,

Bedelsiz hisse dağıtımı nedir nasıl hesaplanır?

Bedelsiz hisse dağıtımı nedir neden yapılır? Bedelsiz hisse dağıtımı nasıl hesaplanır?

Bedelsiz hisse dağıtımı nedir neden yapılır?

Bedelsiz hisse dağıtımı, şirketin ana ortakları öz sermayesinden bulunan kalemlerden özellikle net karını ya da geçmiş dönem karını ödenmiş sermayeye eklemek için yapılır.

Bedelsiz Sermaye Artırımının şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir ?

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlamamaktadır. Ancak, Bedelsiz Sermaye Artırımının en önemli avantajlarından biri emisyon primi ile iştirak ve duran varlık satış karı kalemlerinden yapılan sermaye artırımlarının şirketlere sağladığı vergi avantajıdır. Diğer bir avantaj ise şirketlerin enflasyon karşısında erimiş olan sermayelerini güncelleyebilmeleridir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi ?

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerini etkilemez.

Bedelsiz hisse dağıtımı nasıl hesaplanır?

Şirket ödenmiş sermayesine eklemek istediği sermaye kadar nominal değeri (1 TL üzerinde) diğer hisse sahiplerine hisse senedi olarak dağıtır.

Örneğin, net dönem kârından 20 milyon TL ödenmiş sermayeye eklemek isterse bu durumda 20 milyon adet hisse senedi dağıtır. Mesela şirketin yüzde 100 oranında bedelsiz dağıtacağını duyurması, hisse sahiplerine hisse başına 1 hisse; yüzde 200 bedelsiz hisse dağıtması hisse sahiplerine hisse başına 2 hisse vereceği anlamına gelir.

Şirketin net karından ya da geçmiş yıl karından ne kadarı ödenmiş sermayeye ekleyeceği ise şirket politikasıyla ilgilidir. Ayrıca bir formülü bulunmaz.

Bir hisse senedinin bedelli ya da bedelsiz potansiyeli olması yatırımcıları neden ilgilendiriyor?

Öncelikle “bedelsiz potansiyelinin” kısaca şirketin ana ortaklığına ait öz sermayenin ödenmiş sermayeye bölünmesiyle elde edildiğini belirtelim. Ancak ortaya çıkan rakamın bedelsiz hisse vereceği anlamına gelmediğini “verebilme potansiyelini” gösterdiğini de söylemekte fayda var. Çünkü şirketler elde ettikleri karı farklı alanlarda da değerlendirebilir. Şirketler ortaya çıkan bu rakamı, bedelli hisse senedi, temettü ödemesi veya yeni yatırımlar için kaynak olarak kullanabilir.

Bir şirketin bedelsiz hisse senedi verme potansiyelinin olması, bu yatırımcılara verilmesi bile (verilebileceği beklentisi nedeniyle) o hisse senedinin cazibesini artırır. Bu da yatırımcılar açısından psikolojik olarak olumlu bir etkisi olduğunu söyleyen analistler, bunun yatırımcıların hiçbir bedel ödemeden hisse sayısını artırma imkanına kavuşmalarına bağlıyor.

Kısacası bedelsiz hisse dağıtımında elinde o hisse olan yatırımcılar hiçbir bedel ödemeden hisse sayılarını artırabiliyor.

Daha açık bir anlatımla bedelsiz hisse dağıtımı, şirketin sermayesini iç kaynaklardan karşılayarak çıkardığı hisse senetlerinin bir “bedel” karşılığı olmaksızın ortaklarına dağıtması olarak tanımlanıyor.

Analistler, bir şirket tarafından bedelsiz hisse dağıtılacağına yönelik açıklamanın akabinde, elinde o hisse senedi bulunan yatırımcıların, açıklanan oran üzerinden belirlenen tarihte bedelsiz hisse almaya  hak kazandığını da hatırlatıyor.

Öte yandan ‘bedelli sermaye artırımı‘nın ise şirkete ek bir finansman kaynağı sağlaması amaçlandığı belirtiliyor. Bedelli sermaye artırımı, sermaye artırımına giden bir anonim şirketin hissedarlarına nominal değeri üzerinden satışını teklif ettiği hisse senetleri olarak tarif ediliyor.

Yatırımcılar bu hisse senetleri için bir bedel ödemek zorunda oldukları için bedelsiz kadar cazip bir sermaye artırımı olmuyor.

ŞİRKETLER BEDELSİZ HİSSE DAĞITMAK ZORUNDA MI?

Şirketlerin ödenmiş sermaya hariç diğer bilanço kalemlerinden özellikle net kâr ya da geçmiş  yıllardan dağıtılmamış kârlar üzerinden hisse dağıtabileceğini gibi şirketlerin dağıtabileceği “bedelsiz hisse” potansiyelini dağıtma zorunluluğu bulunmuyor.

parabolik sar
Borsa,

Parabolic SAR nedir ve ayarları nasıl yapılır?

Parabolic SAR nedir? Parabolic SAR ayarlarını nasıl yaparım?

Parabolic SAR nedir?

Parabolik SAR trendi takip eden ve fiyat kanalındaki geri dönüşe karar veren bir göstergedir. SAR İngilizcede dur ve geri dön (stop and reverse) demektir.  Görsel olarak fiyat grafiğinin ya üstünde ya da altındaki bir dizi nokta şeklinde oluşur.

Parabolic SAR ayarlarını nasıl yaparım?

Öncelikle Japon mum çubuk grafiğine geçiş yapın. Dönemi ve gösterge noktalarının rengini seçebilirsiniz. Dönem için standart değer olan 0.02’yi bırakmanızı tavsiye ederiz. Bunu arttırırsanız gösterge daha çok sinyal üretir ancak doğrulukları azalır. Azaltırsanız sinyaller daha az sayıda çıkar ancak doğrulukları artar. Göstergenin süresi ne kadar uzarsa sona erme süresi o kadar fazla olmalıdır.

Parabolik SAR noktaları grafikten ne kadar uzaksa trend o kadar istikrarlıdır. Noktalar ne kadar yakınsa trendin geri dönüş olasılığı o kadar fazladır. Parabolik SAR sadece trend güçlüyse doğru sinyaller üretir.