Ana sayfa İthalat & İhracat Rusya’dan kereste ithalatı yapmak mı istiyorsunuz?

Rusya’dan kereste ithalatı yapmak mı istiyorsunuz?

194
0

Rusya’dan kereste ithalatı hakkında merak edilenler…

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) 4407, Meşe ve çam ağaçları gibi benzeri ürünler 4403 fasılda (yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın ) Rusya’dan ithalatında kdv %18 , gümrük vergi oranları  ise muaf görünmektedir.

Mevzuat açısından ; Bu ürünlerin (Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler) ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2011/5-Ek 7)

Gümrük beyannamelerinin tescilinde Çevre ve Orman Bakanlığından CITES belgesi aranır.Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1) kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında, bazı türlere ait örnek için Çevre ve Orman Bakanlığından CITES Belgesi alınmaktadır.

Kereste  ithalatına başlamadan önce ithalini düşündüğünüz ürünler için ülkemiz gümrüğündegerekli prosedür ,belgeler,ithalini düşündüğünüz malın tam ve doğru gtip numarasının belirlenmesi , gümrük vergisi ,kdv ,diğer masraflar ve yaklaşık maliyet   gibi konularda  ülkemizdeki tecrübeli gümrük müşavirlerine danışmanızı tavsiye ederim.

Kereste ithalatı

Kereste ithalatında öncelikle ithal edilecek malzeme ve ihracatçıyla çalışılacak genel şartlar belirlenmelidir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde TC kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

  • İmza sirküleri (gerçek kişiler için imza beyannamesi),
  • Faaliyet belgesi,
  • Ticaret sicil gazetesi,
  • Vergi mükellefiyet yazısı,
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde),
  • Yetkililerin kimlik suretleri.

Bütün ithalat işlemleri için geçerli olan yukarıdaki bilgilerin dışında kereste ithalatına özel olarak satıcı firmadan Türkiye’de ithalat izninin alınabilmesi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesi istenmelidir, bu belge ile gümrük idaresine gelen malzeme için Zirai Karantina İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir. Görevli memurun kontrol etmesinin ardından uygun bulunan malzemeler için ithalat izni verilir ve bu aşamadan sonra gümrükte ithalat işlemleri başlar.

Ayrıca kereste ithalatı için ürünlere ısıl işlem veye fumigasyon (zararlı olduğu düşünülen haşere, böcek ve bakterilere karşı bir korunma metodudur) işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Kereste ithalatı için yurt dışından tedarik edilmesi ve Gümrük İdaresi’ne sunulması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

Bitki sağlık sertifikası,
Menşe belgesi,
Faturanın orijinali.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here