Ana sayfa Girişim Kalkınma ajanslarından destek nasıl alınıyor?

Kalkınma ajanslarından destek nasıl alınıyor?

62
0

Girişimcilere kalkınma ajansı desteği. Bölgesel kalkınma ajanslarının 2015 bütçeleri netleşti. 26 ajans bölgesinde fark yaratacak projeler için bu yıl 716 milyon TL’lik kaynak girişimcilere yatırım desteği olarak sunulacak.

Bölgesel kalkınma ajanslarının 2015 bütçeleri netleşti. 26 ajans bölgesinde fark yaratacak projeler için bu yıl 716 milyon TL’lik kaynak girişimcilere yatırım desteği olarak sunulacak. 2006 yılında kurulmaya başlanan kalkınma ajansları bugüne dek 3.4 milyar TL’lik kaynakla 7 binin üzerinde projenin hayata geçmesine aracılık etti. Kalkınma ajanslarına bu yıl yapılan başvurulardan da şu ana kadar 2 bin 455’i bütçeden pay almayı başardı. Kalkınma ajanslarının destekleri girişimciler için giderek daha önemli bir kaynak olmaya başlıyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma yolculuğunda hayata geçen en önemli projelerden biri olan bölgesel kalkınma ajansları, girişimcilere bu yıl bütçe ve diğer kuruluşlardan sağlanacak fonlarla 716 milyon TL’lik kaynağın kapısını açtı.

Yenilikçi iş modellerinin teşvik ederek girişimcilik kültürünü Anadolu’ya yaymanın yanı sıra yerel ölçekte işbirliği anlayışını geliştirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla 2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı kanunla hayata geçen kalkınma ajansları, sundukları teknik ve mali desteklerle bulundukları bölgeye yatırım çağrısı yapıyor.

Hemen her sektörde girişimciye “Kim olursan ol gel” diyen 26 kalkınma ajansından bu yıl şu ana dek 2 bin 455 proje destek aldı. Bu sayıya şüphesiz yeni girişim öyküleri de eklenecek. 716 milyon TL’lik bütçe çerçevesinde yıl sonuna kadar başvuruları bekleyen 26 kalkınma ajansı bugüne dek binlerce projeye mali ve teknik destekleriyle dokundu.

3,4 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Merak edenler için Kalkınma Başkanlığı’na bugüne dek sunulan desteklerin toplamını sorduk. Bakanlığın verdiği bilgilerin yanı sıra Ekonomist’in tek tek tüm kalkınma ajansları ile görüşerek hazırladığı çalışmayla desteklerin maki ve teknik boyutu ortaya çıkmış oldu.

Kalkınma Bakanlığı’nın Ekonomist için derlediği bilgilere göre, 2008 – 2014 ajanslarının toplam bütçesi 2,6 milyar TL’yi aştı. 2008 – 2014 yıllarında kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden aktarılan kaynak 1,8 milyar TL olurken, belediyeler, il özel idareleri ile ticaret ve sanayi odaları tarafından ise 860 milyon TL’yi aşan bir katlı sağlandı. Bu yıl da eklendiğinde şimdiye kadarki toplam destek 3,4 milyar TL’ye yaklaşıyor. Bu destekler için 2008’den bugüne dek 37 bin 277 adet proje başvurusu yapıldı. Bunlardan 7 bin 160’ına 1,95 milyar TL hibe desteği sağlandı. Hibe ve diğer finansmanlar da dahil edildiğinde ise 3,4 milyar TL’lik kaynak harekete geçirildi.

Girişimcilere ışık tutacak bu çalışmada 26 kalkınma ajansı, 2015’te dağıtacakları toplam 716 milyon TL’Lik kaynağı ana hatları Ekonomist ile paylaştı.

HANGİ DESTEKLER VAR?

Kalkınma ajanslarının mali ve teknik destekleri söz konusu. Mali destekler olarak faiz desteği, doğrudan finansman desteği, faizsiz kredi desteği olmak üzere üç tür destek mekanizması sunuluyor.

Doğrudan finansman desteği ise doğrudan faaliyet desteği, proje teklif çağrısı ve güdümlü proje desteği olarak üçe ayrılıyor. Mali destekler gibe niteliğinde olup, her yıl farklı konularda program içeriği oluşturuluyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2008 – 2014 döneminde doğrudan faaliyet desteği kapsamında ajanslara 4 bin 624 adet proje başvurusu yapılırken, bunlar içinden 1355 projeye 72,5 milyon TL’lik kaynak sağlandı. Teknik destek kapsamında ajanslara 7 bin 784 adet proje başvurusu yapılırken 4 bin 38 proje desteklendi ve bu projelere 29 milyon TL kaynak kullandırıldı. Güdümlü proje desteği kapsamında ise 38 proje destek buldu ve 135 milyon TL hibe desteği sağlanarak eş-finansman dahil 215 milyon TL2lik kaynak harekete geçirildi. Kalkınma ajansları tarafından girişimcilere hibe edilen tutar ise 2 milyar TL’ye ulaştı.

NASIL DESTEK ALINIYOR?

Kalkınma ajanslarından destek almak için şöyle bir prosedür izleniyor. Ajanslar ilk olarak bölge planı ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda destek programına ilişkin bilgileri içeren başvuru rehberlerini yayınlıyor. Başvuru rehberinde uygun başvuru faaliyetler ve maliyetlerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ajanslar, söz konusu başvuru rehberi programlarını, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerle kamuoyuna tanıtıyor. Proje sunmak isteyenler başvuru rehberinde ifade edilen hususlar doğrultusunda proje başvurularını hazırlayarak son başvuru tarihinden önce istenilen formatta ajansa sunuyor.

Sunulan proje başvuruları ön inceleme, bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme, değerlendirme komitesi incelemesi ve son olarak yönetim kurulu onayı aşamalarından geçiyor. Sonuçlar her bir ajansın kendi web sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilerek, başarılı projeler sözleşme için davet ediliyor.

DESTEK ALMAK İÇİN İZLENECEK 5 ADIM

1. İlk adımda girişimci, yatırım yapacağı sektörü, alanı, yeri (OSB, farklı şehir vb.) belirlemeli veya zihninde olanı kesinleştirip farklı önerilen almak için yatırım yapmak istediği yerdeki yatırım destek ofisini ziyaret etmeli.

2. Kararlaştırılan yatırım konusunun, akılcı, bölgeye ve pazara hitap eden, yenilikçi ve sürdürülebilir olmasına dikkat edilmeli ve yatırım konusunun ajansların mali destek programları kapsamında olup olmadığı sorgulanmalı.

3. Eğer söz konusu sektör ile ilgili ajans desteği var ise yatırımcı başvuruyu nasıl yapacağını öğrenmek için başvuru rehberine ajans sitelerinden ulaşmalı.

4. Girişimci ve yatırımcı projenin online sisteme nasıl girileceğinin öğretildiği KAYS bilgilendirme toplantılarına katılmalı

5. Yatırımcı başvuru rehberinde belirlenen esaslar ve süre içerisinde projesini yazmaya/yazdırmaya başlamalı ve bu süreçte özellikle yatırım destek ofislerindeki uzmanlar ile sürekli irtibat halinde olup ajansların teknik yardım masası desteğinden yararlanmalı.

Bölgesel kalkınma ajanslarının bütçeleri ve destekledikleri alanlar

kalkınma ajanslarının bütçeleri ve destekledikleri alanlar

DESTEK ALAN KÂRINI ARTIYOR

Sağlanan desteklerin bütçe sıralamasında ilk basamakta yer alan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın genel sekreteri Abdülmecit Karataş, Ajans desteğinin şirketlerin kârlarına doğrudan yansıdığını söylüyor. Şimdiye kadar 480’e yakın şirkete doğrudan destek sunduklarını kaydeden Karataş, bu programlardan faydalanan şirketlerin ürettikleri yenilikler sonucu önemli rekabet avantajı elde ederek kârlılıklarını yüzde 20’ye kadar artırdıkları beyanında bulunduklarını aktarıyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Murat Yılmazçoban ise hazırladıkları programların çok sayıda sektöre temas ettiğini anlatıyor. İZKA Yatırım Destek Ofisi aracılığıyla yatırımlara destek anlamında hiç bir sektör ayrımı olmadan hem yerli hem de yabancı firmalara projeleri özelinde ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek sağladıklarını aktaran Yılmazçoban, bugüne kadar 365 projeye katkı sağladıklarını söylüyor.

Bu çerçevede 162 milyon euro yatırım ile 1881 kişiye istihdam sağlandığını belirten Yılmazçoban, “Bu faaliyetlerimiz ile doğrudan yabancı yatırımlar konusunda faaliyette bulunan ve alanının en önemli yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Site Selection dergisi tarafından 2014 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin en iyi yatırım tanıtım ajansı seçildik. Girişimciler öncelikle ajans desteklerinden haberdar olmak için internet sayfasını sürekli takip etmeliler” diyor.

TRAKYA YATIRIMCI BEKLİYOR

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de faaliyet gösteren Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırladığı İktisadi Kalkınma Programı ile KOBİ’lere destek sağlıyor. Ajans başarılı bulduğu KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlıyor. Mali desteklerin yanında şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmalarına da destek oluyor.

TRAKYAKA, bugüne kadar 300 projeye yaklaşık 50 milyon TL tutarında hibe olarak aktardı. TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, önümüzdeki dönemde de mali destek programlarına, doğrudan faaliyet desteğine ve teknik desteklere devam edeceklerini vurguluyor. “Yeni dönemde özellikle Trakya Bölgesi’ni tanıtmak ve daha fazla yatırımcı çekmek adına yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılacağız” diyor. Şahin, bu yıl ilk kez “Yeni İşim Girişim Programı” kapsamında Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Ortak Girişim Evi, Let’s Up, Start Up ve Trakya Melek Yatırımcı Ağı’nın kurulması için düğmeye bastıklarını kaydediyor.

1569 YENİ İSTİHDAM 

Diyarbakır ve Şanıurfa’da faaliyet gösteren Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu’nun kalkınmasında kritik öneme sahip olan ajans bu iki ilde altı farklı akanlarda girişimcilere destek sunuyor. Ajans, KOBİ Mali Destek Programı’nın yanı sıra yenilenebilir enerji, sanayi altyapısı, turizm, organik tarım ve sosyal etkileşim alanlarında proje sahiplerine 2015 boyunca toplam 31,7 milyon TL bütçe ayırdı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, 2010 yılından itibaren destek verdikleri projelerin sayısının 600’ü aştığını belirtiyor. Bugüne kadar mali ve teknik destek programları sonucu yaklaşık 212 milyon TL’lik kaynağı ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Maral, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte en önemli amacımız Bölge Planı’da belirlenen hedeflere ulaşabilmektedir. Bu gerçekleştiği taktirde bölgedeki işsizlik oranları düşecek, ihracat kapasitesi artacak, turizm bölgemiz illeri marka kentler haline gelecek ve genelde de bölge bir cazibe merkezi haline gelecektir” diye konuştu. Maral, uygulaması tamamlanacak olan projelerle birlikte 1569 kişili ek istihdam sağlanacağı belirtiliyor. Maral, “Yeni girişimci bu desteklerle kuruluş aşamasında 30 bin TL’ye kadar hibe ve 70 bin TL’ye kadar kredi imkânlarından faydalanabiliyor” diyor.

HEDEF 1000 BÜYÜK SIRASI

Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’ı kapsayan Doğru Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), geçen beş yıllık süreçte yaklaşık 72 milyon TL hibe ile toplam 268 projeye destek verdi. DAKA Genel Sekreteri Emin Yaşar Demirci, 2013 yılına kadar destek sundukları projelerden 1500 kişiye istihdam sağladığını belirtiyor. Yenilenebilir enerji, turim ve tekstil gibi projelerle bölge gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Demirci, bu desteklerle üretimde ilk 1000 sanayi şirketi listesinde yer almak istediklerini belirtiyor. Ajansların sadece destek veren kurumlar değil bölgede kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, araştırma ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, bölgenin rekabetçi sektörleri için çalıştaylar düzenlemesi konularında da çalışmalar yaptıklarını aktaran Demirci, bölge planlarının ve sektör raporlarının hazırlanması gibi stratejik faaliyet de yürüttüklerini anlatıyor.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, ve Uşak’ta yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik destek programları bulunan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı da mikro ve küçük ölçekli işletmeler öncelikli olmak üzere imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Verdikleri desteklerde özellikle işletmelerin AR-GE kapasitesinin artırılması ve markalaşma konusunda yoğunlaştıklarını dile getiren Balcı, bugüne kadar 3913’ü yerli ve 94’ü yabancı olmak üzere toplam 4007 yatırımcıya farklı konularda yatırım danışmanlığı yapıldığı bilgisini veriyor. Balcı “Bu yatırımcılar içerisinde dört ilde yatırım kararı alan firma sayısı toplam 80’dir. Bu yatırımlarla 3449 istihdam, 417 milyon TL’nin üzerinde sabit yatırım tutarı öngörüşmüştür” diyor.

GİRİŞİMCİLİĞİ YAYGINLAŞTIRIYOR

Kalkınma Ajanslarının en önemli misyonu Anadolu illerinde girişimciliği yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda pek çok ajans bünyesindeki ekiplerle KOSGEB’in de katkılarıyla uygulamalı eğitim programları düzenliyor. Sözü geçen eğitimleri tamamlayan girişimci adayları ajansların katkısıyla hazırladıkları iş planlarının kabul görmesiyle KOSGEB’in 30 bin TL’lik hibe ve 70 bin TL’lik de sıfır faizi kredi desteklerinden yararlanabiliyor.

Girişimcilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenleyen ajanslardan biri olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, istihdam artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi istediklerini belirtiyor. BAKA’nın 2011’den başlayan Antalya, Isparta ve Burdur merkezleri ile ilçelerinde bugüne kadar toplam 66 girişimcilik eğitimi yapıldığını ve bunlar neticesinde 1768 kişinin girişimcilik sertifikası aldığını kaydeden Özen, kursiyerlerden 183 tanesinin bu eğitimler sonucunda işyeri açtıklarını söylüyor.

MELEK AĞI OLUŞTURULUYOR

Girişimciler için eğitim çalışmaları yürüten bir diğer örnek ajans olan Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), British Council ile birlikte düzenlediği Yaratıcı Girişimcilik eğitim programını Bursa’nın arından Eskişehir’e de taşıdı. 2015 yılı sonu ve 2016 yılı için ilgili kurumlarla işbirliği içinde ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Hızlandırılmış İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’ tasarlayan BEBKA, bu programla melek yatırımcı ağı oluşturulmasını da hedefliyor.

YABANCIYA DA DESTEK OLDU

Kalkınma ajansları sağladıkları mali desteklerle girişimcilere can suyu verirken, teknik desteklerle bürokratik işlemlere takılan şirketlerin de yardımına yetişiyor. Yatırımda yerli yabancı ayrımı yapmadan kalkınma ajanslarının özellikle teknik desteklerinden birçok yabancı şirket de yararlandı.

Bunlardan biri, Ummanlı Stone World International firması. BAKA’nın koordinasyonuyla mermer sektöründe Isparta’ya 3 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, sekiz aydır almaya çalıştığı ÇED raporunu ajansın devreye girmesiyle aldı ve 40 kişilik istihdam sağlayan yatırımını gerçekleştirdi. Yatırım süreçlerini BAKA’nın yedi aydır takip ve koordine ettiği İsviçreli firma Logic Versicherungen de Antalya’ya çağrı merkezi kuruyor. Firma ofisini kiraladı ve mülakatlar sonrasında ilk işe alımlarını gerçekleştirdi. Burdur’da da Telekom Assist A.Ş. çağrı merkezi yatırımını gerçekleştirdi. Destekler, 100 kişinin Antalya’da 350 kişinin de Burdur’da istihdamını sağlayan yatırımların kurulmasına büyük katkı sağladı.

BAŞARIYA ULAŞAN ÖRNEK GİRİŞİMLER

Kalkınma Ajanslarından destek alıp başarıya ulaşan örnek girişimler

Portatif evler için dört yeni kalıp tasarladı

KOBİ Mali Destek Programı kapsamında İzmir’deki Keçeci Profil Plastik Sanayi’nin AR-GE ve kapasite artırmaya dönük projelerine destek verildi. Proje ile bungalov-dağ evleri üretimi gibi turizm sektöründen gelen talep doğrultusunda, AR-GE çalışması sonucunda geliştirilen dört adet yeni kalıp tasarlandı ve geliştirilen bu yeni ürünlerden üçü tescil ettirildi. İşletmeye geliştirilen ürünlerin üretimi için yeni bir plastik ekstrüzyon makinesi alındı: böylelikle sisteme ilave monte edilen yeni makine ile üretim kapasitesi yüzde 40 oranında artırıldı. Firma, ürettiği yeni ürünlerle birlikte pazarlama teknik ve araçlarını kullanarak plastik profiller alanındaki pazar payını ve istihdamını artırdı. İşletme İSO 9001 ve ürün kalite (CE) belgeleri de alarak rekabet gücünü geliştirdi.

Otomotiv yedek parçaları Kocaeli’nde test edecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen örnek proje başarıya ulaşmak üzere. Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Laboratuvarı Projesi otomotiv yan sanayiine önemli bir değer kazandıracak. Çalışmaları devam eden ve kısa bir sürede hayata geçecek projeye ajanstan 3 milyon TL’lik destek geldi. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından uygulanan ve güdümlü proje destekleri kapsamında desteklenen bu projeyle yurtdışında testi yapılan otomotiv yedek parçalarının testinin ülkemizde yapılmasına imkan sağlayacak bir laboratuvar kurulacak.

Kablo sarıcılar ile dünyada tek oldu

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Athos Elektrik Sistemleri, hazırladığı “Dünyada İlk Kez Multi-Fonksiyonel Kablo Sarıcı Mekanizmasının Üretilmesi” projesi ile Trakya Kalkınma Ajansı’dan AR-GE çalışmaları ve makine alımı faaliyetleri için mali destek sağladı. AR-GE’ye kaynak yaratılmasının ardından harekete geçen şirket, yaygın olarak kullanılmakta olan fren kollu kablo sarıcı ile çek-bırak sistemine sahip kablo sarıcıların özelliklerini birleştirmeyi başardı. Böylelikle çok fonksiyonlu bir kablo sarıcı mekanizması geliştiren şirket, iki özelliği ürün üzerinde birleştirerek dünyanın bu konuda üretim yapan tek firması oldu. Şu anda “Athos Group” adını alan şirket İtalya ve İngiltere’de temsilcikler açtı.

Kalp krizine yerli ürünle müdahale yapabilecek

Ajanslar sadece bireysel girişimcilere değil, üniversitelerin ileri teknolojik projelerine de destek sunuyor. Buna en güzel örnek Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın bir desteği oldu. Ajansın desteklediği ve bölgenin ilk güdümlü proje desteği olan ‘Troponin I ve CK-MB tanı kitlelerin üretilmesi’ isimli proje Kocaeli Üniversitesi tarafından yürütüldü. Proje ilk kalp krizinin teşhisinde kullanılan ve yurtdışından ithal edilen kitlerin Türkiye’de üretilmesi hedeflendi. Rekombinan DNA teknolojisi gibi ileri teknolojilerin ve gelişmiş laboratuvar altyapısı kullanılarak elde edilen bilgi birikimin bir araya getirilmesiyle başarıya ulaşıldı. Pratikte kullanım alanı bulan ve ticarileştirilebilen yüksek teknolojili bu tıbbi ürünün üretimi yapılan çalışmaların ardından mümkün oldu.

Çevreci yaklaşımla ödüllendi

Bursa’nın Gürsu Belediyesi güneşten elektrik üreten projesiyle BEBKA’dan 482 bin TL’lik destek aldı. Belediyenin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 40’ını güneşten karşılayan projeye destek verilirken, bu proje Avrupa Konseyi tarafından Litvanya’da düzenlenen bir ödül töreninde “Çevreci ve Yeşil Enerji” alanında en iyi girişimcilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de ilk kez oto cam boyası üretildi

Kütahya’da üretim yapan Ferer Dış Ticaret ve Kimyasallar Anonim Şirketi, Türkiye’nin tamamen ithalata bağımlı olduğu düz ve oto cam boyaları üretimini, kalkınma ajansının desteği ile ilk kez Türkiye’de üretmeye başladı. Proje kapsamında toplam 680 bin TL yatırım yapan şirket, bu yatırımın 285 bin TL’sini ajans desteğinden elde etti. Şirket projenin hayata geçmesi sonrasında özellikle otomotiv sanayiinde kullanılan boyaların pazarlanması için Ford Otosan ve TOFAŞ ile görüşmeler yapıyor.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here