Ana sayfa Para Piyasa Ekonomik göstergelerin yükselmesi piyasalara nasıl yansır?

Ekonomik göstergelerin yükselmesi piyasalara nasıl yansır?

58
0

Ekonomik gösterge verilerinin yükselmesi durumunda, Dolar’a, faizlere ve hisse senetleri fiyatlarına nasıl yansıyacağını gösterir. Ekonomik göstergeler nasıl yorumlanır?

Ekonomik gösterge verilerinin yükselmesi durumunda, Dolar’a, faizlere ve hisse senetleri fiyatlarına nasıl yansıyacağını gösterir. Ayrıca açıklanan göstergelerin yükselmesi ya da azalması durumunda gerçekleşebilecek durumlar mutlaka yazıldığı şekliyle olmayabilir. Zaman zaman piyasaların odaklandığı konular farklılaşma gösterdiği için, Dolar olumlu veri açıklandığında tamamıyla verilerin dışında kalan başka etkenlerden dolayı tamamıyla tersi yönde hareketler olabilir.

Ekonomik göstergeler nasıl yorumlanır?

İşsizlilik

İşsizlik versinin yükselmesi durumunda dolar, faiz ve hisse seneleri aşağı yönde hareket eder. İşsizlikteki azalmayla birlikte faizler de azalıyorsa, hisse senetlerindeki düşüş sınırlı olabilir.

Tarım Dışı İstihdam

Tarım dışı istihdam verisinin yükselmesi durumunda dolar, faizler ve hisse senetleri de yukarı yönde hareket eder. Tarım dışı istihdam artarken işsizliğin de azalası gerek. Yoksa veri Dolar olumlu algılanmayabilir. Bu arada değer tarım dışı istihdam artarken işsizlik de artarsa o zaman veri Dolar olumsuz olduğu gibi borsaları düşürebilir. İkisine de bakmak gerekiyor.

İşsizlik Sigortası Başvuruları

İşsizlik sigortası başvurularının artması durumunda dolar, faiz ve hisse senetleri aşağı yönde hareket eder. Haftalık açıklanan bu verilerin 4 haftalık hareketli ortalaması işsizliğin ne yönde açıklanabileceğinin öncü göstergesi olabilir.

Kurumsal İş Kesintileri

Kurumsal iş kesintileri verisinin yükselmesi durumunda dolar, faiz ve hisse senetleri aşağı yönde hareket eder. İş  kesintilerindeki yükseliş faizleri düşürür ama ekonomik faaliyetlerdeki azalma olasılığının artması, düşen faizlere rağmen hisse senetlerini düşürebilir.

Kişisel Gelirler

Kişisel gelirler verisinin yükselmesi dolar ve hisse senetlerine olumlu yansır ve faizler yükselir.

Kişisel Harcamalar

Kişisel harcamalar da dolar ve hisse senetlerini yükseltirken faizlerin yükselmesine neden olur.

Perakende Satışlar

Perakende satışlar verisinin yükselmesi durumunda dolar, faiz ve hisse senetleri yukarı yönde hareket eder. Perakende satışlar ABD ekonomisinin 3/4’ünü oluşturu. Yükseliş dolar ve hisse senetleri piyasalarını yükseltir. Faizleri de yükseltir yalnız faizlerdeki yükseliş sert olursa dolar olumlu olan veri hisse senetler için olumsuz bir hal alabilir. Ancak bu nadiren olur. Özellikle hisse senetlerinin faiz artışlarına duyarlı olduğu günlerde bu olabilir.

Tüketici Kredileri

Tüketici kredileri verisinin yükselmesi durumunda da dolar, faiz ve hisse senetleri yükselir. Tüketici kredilerindeki yükseliş, artan harcamalarla paralel olduğundan yükselişler, dolar ve hisse senetleri için olumlu olur ve faizler yükselir.

Tüketim Güven Endeksleri

Tüketim güven endeksleri yükseldiğide dolar, faiz ve hisse senetleri yukarı yönde hareket eder. Tüketim güven endekslerinde yükseliş dolar açısında olumlu olup, aynı zamanda hisse senetlerini de yukarı çeker. Faizler de yükselir ama fazla yükselmesi hisse senetlerini zaman zaman sınırlayabilir.

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla)

Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) verisinin yükselmesi dolar ve hisse senetleri için olumlu olup faizleri yükseltir.

Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri 

Dolar ve hisse senedi olumlu olup ve faizleri yükseltir.

Fabrika Siparişleri

Fabrika siparişleri verisinin yükselmesi durumunda ekonomik faaliyetler artar, Dolar hisse senedi ve faizler yükselir.

İş Dünyası Stokları 

Stoklardaki yükseliş satışlardaki düşüşten dolayı olursa Dolar olumsuz ve tabi hisse senetleri olumsuz olur ancak eğer artan üretim nedeniyle stoklarda yükseliş olursa o zaman Dolar olumlu olabilir ama hisse senetleri için olumsuz olabilir. İki durumda da faizler fazla etkilenmez.

Sanayi Üretimi 

Sanayi üretim verisinin yükselişi, Dolar’ı, faizleri ve hisse senetlerini yükseltir.

Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite kullanım oranı verisinin yükselmesi, doları, faizleri ve hisse senetlerin yükseltir. Ancak verinin kendisini sanayi üremiyle birlikte değerlendirmek gerekir.

ISM Üretim Endeksi

ISM verisinin yükselmesi dolar, faiz ve hisse senetlerinde yükselişe nede olur. ISM verisi kendisinden çok alt endeksleri daha önemlidir: ISM fiyat endeksi enflasyonun üretim yapan şirketler bazında ne durumda olduğunu gösterir. Daha çok girdi maliyetleriyle ilgilidir. ISM’nin istihdam alt endeksi, kendisinden sonra açıklanan tarım dışı istihdamın öncü göstergesi niteliğinde olup, endeksin genelinin kendisi, sanayi alanında üretim yapan şirketlerin büyüyüp büyümediğini gösterir. 50’nin altındaki veriler daralmayı üzerindekilerse büyümeyi gösterir.

Satın Alma Müdürleri Endeksi 

Satın Alma Endeksi yükseldiğinde dolar, faiz ve hisse senetleri de yükselir. Şirketlerin satın almalarında artan hareketlilik olursa, bunun anlamı beklentileri de yükselttiği için Dolar yukarı olup faizlerle birlikte hisse senedi borsalarına da olumlu yansır.

Öncü Göstergeler 

Satın Alma Endeksi yükseldiğinde dolar, faiz ve hisse senetleri de yükselir. Başka göstergelerin bir araya gelmesiyle oluşan endeks genellikle beklentilerin yansıtılmasıyla oluşan göstergelerin bir sepeti olduğundan, yükselişi Dolar’ı ve hisse senetlerini olumlu etkiler.

Konut İnşaatı Başlangıçları 

Konut başlangıçları kısa zaman içinde artacak talebi yansıtıyor olduğundan hisse senetleri için birincil şekilde önemlidir. Bunun dışında Dolar için de, faizlerin yükselmesini tetiklediğinden olumludur.

Konut İnşaatı İzinleri 

Konut inşaatı izinleri artacak olan konut inşaatı ve talebinin öncü göstergesi olduğundan bu da Dolar ve hisse senedi olumlu olup faizleri yükseltir.

Konut Satışları 

Konut satışları, kredi talebini artırdığı için faizleri ve sonuç olarak Dolar’ı yükseltirken, hisse senetlerini zaman zaman olumsuz etkileyebilir.

İnşaat Harcamaları 

İnşaat harcamaları temel ekonomik faktörlerin faaliyetini artırdığından faizleri yükseltirken Dolar olumludur. Bu arada hisse senetlerinin de yükselmesine neden olabilir.

Konut Kredileri Başvuruları 

Konut kredileri başvuruları artacak olan emlak ve buna bağlı olarak artabilecek inşaat talebine işaret ettiği için faizleri yükseltebilir ve Dolar olumludur.

NY Eyaleti İmalat Endeksi 

Bölgesel endeksler genelde o bölgenin ekonomik faaliyetlerini yansıtır. Ancak Chicago FED endeksi daha çok ABD’nin genelini yansıttığı için faizlerin yükselmesine, Dolar’ın değer kazanmasına ve hisse senetlerinin yükselmesine neden olabilir.

Dış Ticaret Dengesi  

Dış ticaret dengesi yabancı sermaye girişiyle fonladığı için bu veriyle birilikte değerlendirilmesi gerekir ama kendi başına düşünüldüğünde dış ticaret dengesinin olumlu etkilenmesi yani artış olması durumunda Dolar olumlu etkilenir,, faizler azalan borçlanma ihtiyacı nedeniyle düşer ve bu da hisse senetlerine olumlu yansır.

Yabancı Sermaye Girişi 

Yabancı sermaye girişi eğer dış ticaret açığını kapatmıyorsa o zaman son bir yıllık ortalamaya bakın. Eğer genelinde açıkların kapatılması sağlanmışsa ve yükselmeyen bir şekilde açıklar kapatılmışsa Dolar olumludur. Ancak eğer açıklar kapanıyor olsa da sermaye girişi büyürken dahi dış ticaret açığının kapanması Dolar olumsuz algılanabilir. Önemli olan dış ticaret açığını kapatıp kapatmadığı ve önceki aylarda, bu açığın, artarak mı yoksa azalarak mı bugüne geldiği incelenmelidir.

TÜFE

Artan enflasyon Dolar için olumludur ama faizleri yükselttiği için hisse senedi olumsuzdur. Ancak yine de bu veri üretkenlik verisiyle birlikte düşünülmelidir. Eğer üretkenlikte azalma olursa o zaman veri daha da enflasyonist algılanır, eğer üretkenlik artarsa, enflasyon yükselişinin olumsuz etkileri nispeten sınırlı kalabilir.

İstihdam Maliyet Endeksi

Artan istihdam maliyeti enflasyona etki ediyor olduğundan yükselmesi, faizleri yükseltiyor olduğundan Dolar olumlu olabilir ama hisse senetleri olumsuz etkilenebilir.

Üretkenlik 

İşsizlikle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Eğer istihdam azalırsa bunun sonucu olarak genelde üretkenlik teknolojik yeniliklere bağlı olarak yüksek kalabilir. Ancak kendi başına değerlendirildiğinde, üretkenlikteki yükseliş, faizleri düşürür, ama Dolar ve hisse senedi üzerindeki etkisi her zaman ir yöne doğru olmaz. Örneğin, eğer üretilenlik artışı, işsizliğin sert bir şekilde düşmesinden kaynaklanırsa o zaman ekonomik faaliyetlerdeki azalma ihtimalinin artmasından kaynaklanan endişeler daha ağır basar ve hisse senetleri piyasası bunu olumsuz algılayabilir. Bunu Dolar piyasası da takip eder.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here