Ana sayfa Şirketler Bir şirketin piyasa değeri nasıl hesaplanır?

Bir şirketin piyasa değeri nasıl hesaplanır?

186
0

Şirketin değeri nasıl hesaplanır? Şirketin entelektüel sermayesi, değerine nasıl etki eder?

Şirketlerimizin gelecek nesillere sağlam temeller ile aktarılması için gerekli ana kavram, şirketlerimizdeki tüm operasyonlarda ‘SÜREKLİLİĞİ olan DEĞER ÜRETMEK’ olarak tanımlanabilir.

Şirket paydaşları için karın miktarı, oranı ve dağıtımı en kritik olan performans kriterleri olarak kabul edilir.

Örneğin:

 • Şirket büyük hissedarı; NET KAR’ a bakarken,
 • Şirket Genel Müdürü; Operasyon/Faaliyet Karlılığına bakar.
 • Şirketin Üretim Müdürü; BRÜT Karlılık ile ilgilenirken,
 • Şirketin Küçük Hissedarı; Dağıtılan Kar Temettüsüne bakar.
 • Şirkete yatırım yapacak uluslararası standartlardaki yatırımcı ve ya kreditör ise EBITDA’ya (FAVÖK) bakar.

Şirketlerin toplam ve gerçek değerleri ‘Maddi ve Maddi olmayan varlıklarının’ birlikte hesaplanması ile ortaya çıkar.

Maddi Varlıklar, şirketlerin bilanço değerleridir. Maddi olmayan varlıklar ise bilançoda yer almayan ve şirketin gelecek vaadini destekleyen ‘Entelektüel Sermaye’ sidir.

Entelektüel Sermaye; Şirketin bilgiye sahip olma, güncelleme ve işletme yeteneğini ifade eder. Şirketlerin ‘Entelektüel Sermaye’ Kriterleri;

 • Yönetim ve organizasyon güçleri
 • Kurumsallaşma seviyesi
 • Kurum ve marka kimliğine yaptıkları yatırımlar
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Pazarlama, Dağıtım kanalları gücü
 • IT alt yapısı
 • Bulunduğu sektöre yönelik kullandığı teknolojilerin seviyesi
 • Araştırma ve geliştirme kabiliyeti
 • Sundukları ürün ve hizmetteki ‘know-how’ becerisi
 • Sahip oldukları veya kiraladıkları patentler, lisanslar
 • Doğal ve sosyal çevreye yaptıkları yatırımlardır.

Finansal piyasalarda kullanılan genel kabul görmüş şirket değerleme yöntemleri 16 farklı başlık altında incelenebilir

 • İndirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer) yöntemi
 • Net aktif değer yöntemi
 • Piyasa değeri + / – Defter değeri yönetimi
 • Tasfiye değeri yönetimi
 • Yeniden yapma değeri yönetimi
 • İşleyen teşebbüs değeri yönetimi
 • Emsal değeri yönetimi
 • Ekspertiz değeri yöntemi
 • Amortize edilmiş yenileme değeri yöntemi
 • Temettü verimi yöntemi
 • Fiyat / Kazanç oranı yöntemi
 • Fiyat / Nakit akımları yöntemi
 • Piyasa kapitalizasyon oranı yöntemi
 • Defter değeri yöntemi
 • Menkul varlık fiyatlandırma modeli
 • Arbitraj fiyatlama modeli

Değer endeksi / Çarpan modelinde entelektüel sermayenin etkisinin yanı sıra genellikle aşağıda sayacağımız 15 risk faktörü de ‘multiplier’ belirlemede dikkate alınır;

 • Kazanç devamlılığı
 • İş’in geçmiş hikayesi
 • İş’in büyüme projeksiyonu
 • Rekabet analizi
 • İş’in genişleme fırsatları
 • Yeni rakiplerin girişine yönelik bariyerler
 • Müşteri sadakati
 • Key müşteri bağımlılığı
 • İş’in pazarda (local) devamlılığı
 • Operasyonel kolaylık, ekip (Kurumsal Yapı) ve ekipman uygunluğu
 • Endüstrinin gücü
 • Çevre riski
 • Yeni sahipliğin (Kurum Kimliği) sosyal çekiciliği
 • Fırsat maliyeti

Marka değeri tam olarak nedir ve nasıl hesaplanır?

Marka değeri, bir şirketin mali değerine markanın yaptığı katkı olarak görülebilir. Interbrand’ın yöneticiliğini yapmış olan Jan Lindemann’ın bir yazısında belirtmiş olduğu gibi, marka değerinin hesapşanmasında iki ana yaklaşım bulunuyor: Araştırma tabanlı yöntemler ve finansal yöntemler.

Araştırma tabanlı yöntemlerde, markanın kullanıcıları ile yapılan anket çalışmalarından ulaşılan sonuçlar değerlendiriliyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak, markanın kullanıcıları ile yapılan anket çalışmalarından ulaşılan sonuçlar değerlendiriliyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak, müşterilerin alım davranışına yön veren marka algısı anlaşılmaya ve ölçülmeye çalışılıyor.

Finansal yöntemlerin altında ise markanın bugüne getirilmesinde sarf edilen tüm maliyetleri bugünkü değerine getirilen ‘maliyet tabanlı’; benzer yapıya sahip markalarla göreceli ölçülmeye dayanan ‘karşılaştırma tabanlı’; isimsiz bir markaya göre markanın gelecekte sağlayacağı fiyat farkının bugünkü değerinin hesaplandığı ‘primli fiyat’ ve araştırma tabanlı ve diğer finansal yöntemleri harmanlayan ‘ekonomik kullanım’ yöntemleri bulunuyor.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here