Browsing Category

Ekonomi

gumruk-birlikleri-teorisi
Ekonomi, Nedir?,

Gümrük Birlikleri Teorisi Nedir?

Lipsey, Gümrük Birlikleri Teorisini herhangi bir ülkenin tarife sisteminin mallar arasında ve/veya ülkeler arasında farklılıklar göstermesi olarak tanımlar.’ Farklı mallar üzerine farklı vergi oranları konulduğu zaman mal ayrımı doğar. Keza aynı mala farklı vergi oranları yüklendiği zaman, kaynak ülkeye göre çeşitli vergi oranları çıkar, bu da ülke ayrımı durumunu ortaya çıkarır. Gümrük Birlikleri Teorisi, birlik içindeki ülkelerin birlik dışındaki ülkelere karşı bir tarife duvarı tespit etmeleri şeklinde de tanımlanabilir.

Gümrük Birlikleri Teorisi Nedir?

Gümrük Birlikleri Teorisi, keza ticaret engellerindeki değişmeleri bölgesel ayrımın etkileri olarak belirtilen tarife teorisinin bir dalı olarak da tanımlanabilir. Gümrük birliklerinde koruma ve serbest ticaret birliktedir. ‘Bu durum gümrük birlikleri teorisinin açıklanmasını zorlaştırmakta- dır. Genel denge koşulları göz önüne alındığı. zaman tarife teorisi oldukça karmaşık bir yapı arz eder. Durum böyle olunca, gümrük birlikleri teorisinin daha da karmaşık bir yapıda olduğu- nu söyleyebiliriz. Gümrük Birlikleri Teorisi nitelik olarak oldukça sezgisel olup, teorinin sonuçları varsayım biçimlerinden kaynaklanır: “… Bu varsayımlar geçerliyse, gümrük birlikleri refahı artıracaktır” gibi. Teorinin açıklaması onun etkileri ile iç içedir. Yani, gümrük birikleri teorisini açıklarken, aynı zamanda onun gerek birlik ekonomileri gerekse birlik dışı ekonomiler üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Diğer bir deyişle, gümrük birlikleri teorisi, temelde, gümrük birliğinin etkileri ile sınırlıdır. Keza, teori, ekonomilerin ekonomik faaliyet seviyesi, ödemeler dengesi ve/veya faiz oranları üzerindeki etkilerinden çok gümrük birliklerinin etkileri ile sınırlıdır. Gümrük Birlikleri Teorisi’nin konusu şunları içerir:

i. Ticaretten doğan kazançlar için klasik bir görüş olan “mukayeseli avantajlar teorisine” göre üretimde uzmanlaşmayı.
ii. Ticaret koşullarındaki değişmeyi,
iii. Dış rekabetten dolayı verimlilikteki değişmeyi,
iv. Ölçek ekonomilerini,
v. Ekonominin büyüme oranındaki değişmeyi inceler.

Gümrük Birlikleri Teorisi, yukarıda belirtildiği üzere “Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı”na göre üretimde ihtisaslaşmayı araştırır. Gümrük Birlikleri Teorisinin ölçek ekonomilerle tanışması 1980’li yıllarda olmuş olup, ölçek ekonomileri ile gümrük birlikleri teorisi kombine edilmeye çalışılmaktadır. Gümrük Birlikleri Teorisi’nde ticaret koşullarındaki değişmeden ziyade, ticarette yaratılan etki refah açısından incelenmektedir. Genellikle verimlilik ve büyüme gümrük birlikleri teorisinin inceleme alanı dışında bırakılmaktadır.

Gümrük Birlikleri Teorisi konusunda yapılan çalışmaların çoğu, onun ticaret yaratma ve ticaret sapma yönü ve bu bağlamda refah üzerindeki etkileri, birlik içi ve birlik dışı olarak incelenmektedir. Gümrük birlikleri ile ilgili genel kanı, refah artışı sağlaması konusundadır. Diğer bir deyişle, birlik içi serbest ticaretin dünya refahını maksimize edeceğidir. Gümrük birliğinin oluşumu birlik içinde tarifeler kaldırılmakta ve dolayısıyla serbest ticarete doğru bir hareket başlamaktadır.

eurodolar-piyasasi
Ekonomi,

Eurodolar Nedir? Eurodolar Piyasası Nasıl Oluşmuştur?

no comment

Amerikan dolarının ABD dışında Avrupa piyasalarında oluşan piyasasına eurodolar piyasası denir. Eurodoların 2 temel özelliği vardır.

  • Eurodolar kısa dönem ödemelerde zorunluluktur.
  • Eurodolar Amerika dışındaki bankalarda kullanılır. Bankaların yabancı banka (Avrupa bankası) olması gerekmiyor. Onlar genellikle Amerikan bankalarının Avrupa’daki şubeleridir. Bundan başka para yatıranlar (hesap açanlar) herhangi bir ülkeden olabilir. Hesap sahiplerini sıralarsak, Avrupa merkez bankası, Avrupalı ve Avrupalı olmayan firmalar, hane halkları, Amerikan bankaları ve o bölgede yaşayanlar.

Eurodolar piyasasında eurobond adı verilen uzun vadeli tahvilleri vardır. Avrupa piyasasında tedavülde bulunan bu tahviller (eurotahvil) Amerikan doları cinsinden yaratılmıştır.

Eurodolar terimi, son yıllarda özellikle 1979’li yılların sonlarından itibaren yanlış anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü eurodolar, işlemi yapan Avrupa bankalarının operasyonları ve faaliyetleri genişlemiş, borç verme ve hesap açma faaliyetleri doların dışında diğer Avrupa paraları, örneğin pound, Alman markı gibi paralar cinsinden yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler Avrupa paraso, Avrupa piyasası ve Avrupa bankasının doğmasına yol açmıştır. Kural olarak bu piyasada yapılan bütün işlemler dolar cinsinden yapılmaktaydı. Ama piyasanın genişlemesiyle piyasadaki işlemler Alman markı, İngiliz poundu, Japon yeni gibi değişik para birimleri cinsinden yapılmaya başlanmasıyla Eurodolar piyasası Avrupa dışında, Hong Kong, Singapur gibi ülkelerde de yaygın uygulama alanı bulmuştur. Kısacası başlangıçta Amerikan dolarının Avrupa piyasasında faaliyette bulunmasıyla ortaya çıkan eurodolar piyasası zamanla Avrupa dışındaki önemli finans merkezlerinde faaliyet alanı bulmuştur.

Eurodolar (Eurocurrency) Piyasasının Gelişimi

1960 ile 1970 arasındaki dönemde eurodolar piyasası hızlı büyüdü. Eurodolar piyasasının gelişmesinin temel sebepleri arasında Amerikan dolarının anahtar para olarak üstlendiği özel pozisyon önem taşımaktadır. Uluslararası para sisteminin doların çevresinde şekillenmesi yanı sıra doların uluslararası ödemelerde kullanımının yaygınlığı ve piyasadaki gücü nedeniyle doların uluslararası para fonksiyonunu üstlenmesi eurodolar piyasasının gelişmesini hızlandırmıştır.

Diğer yandan ülkelerin para piyasasına müdehale amacı olarak Amerikan dolarını kullanmaları bu oluşumun yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Amerikan dolarının üstlendiği bu rol Amerika Birleşik Devletleri dışında bütün Avrupa piyasalarında da gerçekleşmesinin nedeni Avrupa para piyasalarının Amerikan para piyasasına göre daha cazip olmasından kaynaklanmıştır.

Amerikan Merkez Bankası – FED sermaye çıkışlarını sınırlamak amacıyla yaptığı düzenlemeler eurodoların Avrupa piyasalarının gelişiminin hızlanmasına neden olmuştur. FED ulusal sınırlar içinde bulunan Amerikan bankalarının verdiği en yüksek faiz oranına tavan belirler. Bu belirlenen tavan Avrupa bankalarının verdiği en yüksek faiz oranının oldukça gerisinde kaldığından fon arz edenler dolar fonlarını Avrupa’daki bankalarda ve Avrupa’daki finans piyasasında yani eurodolar piyasasında ve eurobanklarda değerlendirir. Eurodolar piyasasına eurodolar fonlarının gelişi karşılıklı olarak dünya ticaretinin gelişimi sağlamış olup bu gelişim sürekli olmuştur.

altin-fiyatlari
Altın Fiyatları, Ekonomi,

2020’de Dolar, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Olur?

Dolar ve altın yatırımcılar önümüzdeki süreçte fiyatların ne olacağını merak ederken uzman görüşlerini inceliyorlar. Birçok farklı risk faktörlerine bağlı olan dolar, altın fiyatları ve petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde hangi seviyelere geleceği her zamanki gibi büyük bir merak konusu. Peki uzmanlar ne diyor? İşte önümüzdeki döneme dair döviz fiyatları, altın fiyatları ve petrol fiyatları ne olur konusunda uzman görüşleri ve tahminleri.

Dolar, Altın ve Petrol Fiyatları Ne Olur?

2020’de piyasalar siyasi ve jeopolitik gelişmeleri, merkez bankalarının kararlarını, ekonomik göstergeleri izleyecek. ABD-İran ve ABD-Çin ilişkileri ile Brexit de önemli olacak. Bu süreçte riskli varlıklardan uzaklaşıp dengeli portföy oluşturulması öneriliyor.

Yeni yılda uzmanlar tarafından doların 5.75 – 6 TRY bandında yer alacağı görülüyor. Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, ABD ile gerilimlerin ve artan jeopolitik tansiyonun kuru baskıladığını vurguluyor. Ürkün’e göre, ekonomideki canlanma belirtileri kredi hacmi ile iç talepteki artışla değerlen- dirildiğinde ilk çeyrekte enflasyon artabilir. Bu da kurda yukarı hareketlere neden olabilir. Ahlatcı Yatırım’ın dolar/TL’de ilk çeyrek öngörüsü 5,75-6 bandında bulunuyor.

Altın ve Petrol Fiyatları Yükselir Mi?

Altın fiyatları ve petrol fiyatları ne olur sorusunun cevabında ise en önemli nokta jeopolitik gelişmeler ki her iki emtia da jeopolitik gelişmelerden aşırı derecede etkileniyor. Özellike ABD, İran ve diğer petrol zengini ülkeler arasındaki siyasi durum altın fiyatlarını ve petrol fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Riskli konjonktür ve düşük reel faizlere ABD-İran krizinin de eklenmesiyle güvenli varlık alımları arttı ve altın 1.600 ons/doların üzerini gördü. Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, artan jeopolitik risklerin ons altının yükselişini ivmelediğini, bunun gram altında yükselişi hızlandırdığını söylüyor. Eryılmaz, mevcut gündemin etkili olması halinde gram altında 300 TL üzeri fiyatlamaların devamını bekliyor.

Petrol fiyatlarının 60 dolar civarında seyretmesi bekleniyor. OPEC’in ek kesintisine ek olarak Irak’taki ABD ve İran saldırılarının küresel petrol arzını etkileyebileceği düşüncesiyle petrol fiyatları da yükseldi. Tera Yatırım’dan Enver Erkan, kısa vadede artışın devamını, uzun vadede ise 60 dolar dolayında seyredecek bir petrol fiyatı öngörüyor.

adalet
Ekonomi, Haber,

Davalarda Arabuluculuk Faaliyetleri ve Arabulucu Olabilme Şartları

Zorunlu olarak arabulucuya gitmek adelet sisteminde yaygınlaşmaya başladı. Geçen yıl işçi-işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda dava şartı olan arabuluculuk bundan böyle ticari davalara da getirildi. Yaygınlaşan arabuluculuk şartı yeni bir meslek grubunun da ortaya çıkmasını sağladı.

Arabuluculuk Zorunlu Olarak Yaygınlaşıyor

Türkiye’de arabuluculuğun yıldızı ‘zorunlu’, yani dava şartı arabuluculukla parladı ama son 30 yıldır gönüllü yani isteğe bağlı arabuluculuk olarak bilinen ‘ihtiyari’ arabuluculuk da kullanılıyor. Kira konusunda anlaşmazlığa giden taraflar da miras konusunda anlaşmazlığa gidenler de bu sistemi kullanabiliyor. 2012’de yasal altyapısı oluşturulan arabuluculuğun fiilen uygulanmaya başladığı 2013’ten 2017 sonuna kadar 21 bin 517 arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirildi.

Tümü ihtiyari arabuluculuk kapsamında olan bu faaliyetlerin 19 bin 292’sinde anlaşma sağlandı. Konularına göre incelendiğinde arabuluculuk başvurularının 19 bin 411’inin işçi ve işveren uyuşmazlıklarında olduğu görülüyor. Maddi manevi tazminat davalarında 404 arabuluculuk girişiminde bulunulurken, fikri sınai ve mülkiyet haklarında 275, kira ve tahliyelerde 130 başvuru olmuş.

İş dünyasında da yargı yolunda yeni bir dönem başlamış durumda. Bir uyuşmazlık durumunda arabuluculuğu kullanan iş insanları daha az maliyetle daha hızlı sonuç alabilecekler.

Arabulucu Olma ve Arabuluculuk Yapabilme Şartları

Adalet sisteminde yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir meslek grubunu ortaya çıkaran arabuluculuk faaliyetleri bu alanda çalışmak isteyen ve bu meslek gurubuna katılmak isteyen birçok kişiyi de cezbediyor.

Peki arabulucu olma ve arabuluculuk yapabilme şartları neler? Kimler arabulucu olabilir ve arabuluculuk yapabilir?

Arabuluculuk faaliyet gerçekleştirmek isteyen kişilerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Türk vatandaşı olmak.

Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesinin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek başarı belgesi almış olmak.

Herhangi bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezası almamak, veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamak.

Mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olmak.

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmak.

doviz
Ekonomi,

Halk İçin Döviz Mevduatı Tercih Mi, Zorunluluk Mu?

no comment

Piyasada yoğun bir döviz talebi var. Kısırdöngüye dönüşen bu durumdan çıkmak için daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak gerekiyor. Halkın dövize talebini engelleyecek politikalara ihtiyaç var… Peki gerçek anlamda bakıldığında piyasada döviz mevduatı halk için bir tercih mi yoksa bir zorunluluk mu?

Döviz Mevduatı Tercih Mi, Zorunluluk Mu?

Son bir yılda Merkez Bankası verilerine göre, mevduatlarda döviz tevdiat hesaplarının ağırlığını artırdığı gözleniyor. Yılın başında TL mevduatı ve döviz mevduatının ağırlığı birbirine yakınken, bugünlerde döviz mevduatının ağırlığı yüzde 55’lere yaklaştı. Yurtdışı piyasalarda Ağustos 2018’de 7.20’leri gördükten sonra sakinleşen ve giderek volatilitesi azalan bir görünümde olan dolar/TL paritesine rağmen, hane halkı her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Üstelik TL cinsinden faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bile bu eğilim devam etti.

2 Paralı Sistem

Döviz mevduatı bizim bankacılık sistemimize ne zaman girdi diye bakıldığında, ilk defa 1976 yılında TCMB’nda yurtdışındaki vatandaşlarımıza süper döviz hesapları açıldığını görüyoruz. 1980’li yıllara kadar dışa kapalı bir ekonomik sistem uygulanan ülkemizde, 24 Ocak 1980 Kararları ile dışa açık, liberal politikalar uygulanmaya başladı. Sabit kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçildi. 1984 yılında yerli mudilerin bankalarda döviz tevdiat hesapları açmasına izin verildi. Aradan geçen 30-40 yıllık süreçte ülkemizin bankacılık sistemindeki mevduatlar sürekli olarak TL’den kaçış, dövize yöneliş trendi izledi. Halk yerli paraya karşın dövize yatırımı tercih etti de denilebilir. Uzmanlar bizim gibi dövizin çok yoğun kullanıldığı ekonomileri ‘iki paralı ekonomi’ olarak adlandırıyor.

Döviz Cinsi Varlıkların Faydası

Globalleşme ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile tasarruf sahibi olanlardan, tasarrufları yetersiz olan ülkelere doğru akış başladı. Akışın gücü arttıkça yerel piyasalarda döviz fiyatı düştü. Döviz cinsinden borçlanmak ucuzladı. Bu da yerelde yatırımları artırdı. Altyapı yatırımları döviz kredileriyle finanse edilir oldu. Döviz akışının ülkeye faydası oldu mu? Tabii ki oldu.

Yerelde bulunamayacak büyüklükteki kredi rakamlarıyla büyük yatırımlar yapıldı. Bankaların uluslararası piyasalardan bulduğu sendikasyon kredileri hane halkına kredi olarak aktarıldı. Hane halkı da normal bütçesi ile ulaşamayacağı kredi rakamlarına ulaşarak, ev, araba aldı. Yaşam standartlarını yükseltti. Ancak gelecekteki gelirler daha gelmeden, erkenden kullanılmış oldu.

Döviz Cinsinden Borçlar

Yerel piyasaya doğru akan döviz, başlangıçta yerel piyasayı coşturdu. Üretim-tüketim arttı. Konut fiyatları tırmandı. Borsa yükseldi. Gelgelelim, el atına binen çabuk inermiş. Miktarı artan döviz cinsi kredilerin de yavaş yavaş ödenme vakti geldi. Mevcut durumda Mart 2019 itibariyle Türkiye’nin toplam dış borcu 453 milyar dolar. Bunun 299 milyar doları özel sektöre ait.

Döviz akışının tersine dönmesi ve kredilerin geri ödemeleri içerideki döviz fiyatlarını (dolar endeksindeki artışın da etkisiyle) artırdı. Döviz fiyatları arttıkça vatandaş da döviz tevdiat hesaplarına yöneldi. Birbirini besleyen bir süreç sonucunda 453 milyar  dolarlık dış borca karşın 202 milyar dolarlık döviz mevduatı ile bütün dikkatler döviz fiyatlarına odaklandı. Geldiğimiz noktada halkın her kesimi, firmalar, kurumlar döviz fiyatlarıyla yatıp kalkıyor.

dizaynvip
Ekonomi,

DizaynVIP Çinli Zenginlere Lüks Araç Satacak

Kişiye özel araç üretimi gerçekleştiren ve pek çok ülkeye satış gerçekleştiren DizaynVIP Çinli zenginleri hedefleyerek Çin’de bir montaj tesisi kurma kararı aldı. Yurtdışında organize olmak ve yurtdışı satışlarını arttırmak isteyen şirket Rusya, Katar, Kamboçya ve Malezya gibi ülkelerde de işler yapıyor.

Otomobilden otobüse, tekneden helikoptere kadar birçok alanda kişiye özel lüks araç dönüşümü yapan DizaynVIP’in sahibi Erbakan Malkoç, gözünü 100 milyonun üzerinde zenginin olduğu Çin pazarına dikti. Çin’de bir ortakla montaj tesisi kuran girişimci Türkiye’de üretimini yaptığı ürünleri bu ülkede birleştirip tüm dünyaya satmaya hazırlanıyor. DizaynVIP, 2020 yılında bu şekilde 950 araç ihraç edip 80 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.

DizaynVİP 1 Milyon Çinli Zengini Hedefliyor

DizaynVIP’in kurucusu Erbakan Malkoç, geliştirdikleri modelle daha fazla üretim yapabilir konuma geldiklerini söylüyor. Şirket, bu sayede gözlerini yeni pazarlara çevirmiş durumda. Malkoç, dünyadaki en zengin yüzde 10’luk kesime 100 milyon Çinlinin girdiğini ve bu ülkede lüks pazarının giderek büyüdüğünü ifade ediyor. Bu çerçevede Çinliler lüks vip araçları tercih etmeye başladı. Malkoç, “Otomobil sektöründe teknoloji kısmında farklılık yaratıyoruz. Araçların yakıt tüketimi ya da görselliğinden ziyade sunduğumuz teknolojik imkanlar bizi öne geçiriyor” diyor. Türkiye’de üretilip Çin’e tamamlanmadan giden ürünler sayesinde şirket ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. Çinli ortakla kurulan 30 bin metrekarelik tesiste 300 kişi çalışıyor. Şu anda toplam 3 bin 600 parça tasarlayan şirket, cıvatadan koltuk süngerine, çipten kabloya kadar pek çok farklı ürün üretiyor. Bütün teknolojiler Avcılar’daki DizaynVIP ekibi tarafından geliştiriliyor. Araçlardaki deri ve mobilya gibi materyallerin hepsi de yerli üretim ve DizaynVIP için özel üretiliyor.

Birçok Farklı Ülkede İş Yapacak

DizaynVIP’in ihracat konusundaki çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Rusya’da distribütörlük kuran şirket, Malezya, Kamboçya, Katar gibi ülkelerde ise Çin’deki gibi bir üretim modeli kurmayı planlıyor. Böylelikle dünyaya marka ihraç edebileceklerini söyleyen Erbakan Malkoç, “DizaynVIP olarak bugün kilogram başına 300 dolarlık ihracat yapıyoruz” diyor.

kamulastirmalar
Ekonomi, Haber,

Devletlerde Kamulaştırma ve Özelleştirme Süreçleri

Hükümet ve ekonomi arasındaki etkileşim çoğu zaman gizemli bir sanatı andırır. Kamulaştırma ve özelleştirme ise bir hükümetin bir şirketi veya tüm bir endüstriyi nasıl etkileyebileceğinin en pratik örnekleri arasındadır.

Kamulaştırma ve Özelleştirme

Kamulaştırma bir şirketi veya biz dizi malvarlığını devlet kontrolü altına alır. Tarih boyunca sosyalizmi kapitalizme tercih eden ülkelerin temel stratejilerinden biri olmuştur. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrasında Polonya, 50’den fazla çalışanı olan tüm şirketleri kamulaştırmıştır.

Benzer şekilde, devletin sahip olduğu bir kurum, fon yaratmak veya belirli bir endüstri dalında özel sektör rekabeti yaratmak için hükümet tarafından özelleştirilebilir. Bu özelleştirmeler kapitalist toplum yapısına geçmek isteyen ülkelerde sık sık uygulanmıştır. 1990’larda Rusya ve Ukrayna’da devlet kontrolündeki şirketlere uygulanan büyük çaplı özelleştirme hareketi bunun örneklerinden sadece biridir.

Tarihte, büyük ve yapısal önemi olan şirketler ve sanayiler hep bu oyunun malzemeleri olmuşlardır: Posta hizmeti, yayın kuruluşları, elektrik ve gaz üreticiliği demiryolları, madenler ve petrol üreticileri daima hedefte yer almıştır. Altında yatan nedenler genelde ideolojiktir: Sol eğilimli siyasetçiler yapısal önemi olan sanayilerin bir avuç özel hissedara değil, herkese ait olması gerektiğini savunur. Sağ görüşlü siyasetçilerse tam tersine devletin ölü elinin olmadığı bir pazarda şirketlerin daha sağlıklı büyüyeceği görüşüne sahiptir.

Kar ve Kontrol Mekanizması 

Kamulaştırma ve özelleştirmelerde siyaset dışında bir başka önemli faktör, kâr ve kontrol arzusudur. Kamulaştırmalarda genelde sahiplere tazminat verilse de, bazen hiçbir tazminat verilmeden hükümetin doğrudan varlıklara el koyduğu da olur. Eğer bir şirket veya banka batmak üzereyse ve batması halinde bir domino etkisiyle büyük çaplı bir istikrarsızlığa neden olacaksa, riski kontrol etmek amacıyla kamulaştırmak işe yarayabilir.

Özelleştirmeler ise devlete (ve işlemleri yürüten yatırım bankalarına ve en sonunda yeni sahiplerine, hisse alım satımlarıyla büyük servetler kazandırabilir. Eğer böyle bir satış halka açık olarak yürütülürse, küçük yatırımcılar da katılabilir, böylece kullandıkları posta hizmeti veya elektrik şirketinde pay sahibi olabilirler. Şirketlerin devlet kontrolünde daha iyi işleyip işlemediği tartışmaya açık bir konudur. Devlet kontrolündeki pek çok kuruluş özel sektörde başarılı olurken bazıları da rekabetçi ortamda mücadele edemeyip tekrar kamulaştırılmak durumunda kalabilir.

Başarılı Bir Özelleştirme Hikayesi

En başarılı özelleştirme hikâyelerinden biri orta Afrika’daki Ruanda’ya aittir. 1980’lerin sonunda küresel kahve fiyatları dibe vurmuştu. Geçimlik tarıma dayanan ve temel ihraç malları kahve ve çay olan ulusal ekonomi büyük bir tahribata uğradı. Sonuçlar çok hızlı ve dramatik olmuştu; Kahve ağaçları söküldü ve tırmanan kıtlığın üstesinden gelmek için çabuk mahsül veren ekinler ekildi. Kökeni açlığa dayanan acımasız bir iç savaş çıktı.

1994’te 800.000 insanın öldüğü soykırım olayların doruk noktası oldu. 1998’de Tutsi liderliğindeki hükümet büyük bir özelleştirme hareketi başlattı; kahve endüstrisi de dâhil olmak üzere ticari engelleri kaldırdı. Bu sayede ekonomi canlandı ve GSYİH artmaya başladı. O günden bu yana endüstri yeni iş olanakları yarattı, küçük çiftçinin harcama ve tüketimini yükseltti, ayrıca Hutular ve Tutsilerin hasatlarda birlikte çalışmalarını sağlayarak aralarındaki etnik mesafeyi azalttı.

para birimleri
Ekonomi,

Bir Ülkenin Para Birimi Ne Zaman Değer Kazanır?

Ülkenin para birimi hangi durumda değer kazanır? Para birimlerinin değerlerini etkileyen faktörler nelerdir? Parasının diğer ülkelerin paraları karşısında değer kazanmasına ne denir?

Bir ülkenin para birimi hangi durumda değer kazanır?

Bir ülke parasının diğer ülke paralarına göre değer kazanması 2 şekilde mümkündür. 

Döviz (dolar fiyatı) ucuzlar:

1. Ülkede üretim artar, ihracat patlar. Ülkenin döviz geliri, giderini fazlası ile karşılar. Ülkenin kasaları döviz (dolar) ile dolar. Örnek: Çin ve Japonya. (Almanya da aynı durumda ama ortak para birimi euro’yu AB’nin diğer ortakları rezil ediyor.)

2. Ülkenin ihracatı, ithalatı karşılayamadığı için döviz (dolar) açığı büyüdüğü halde, ülkeye şu veya bu nedenle (ülke yüksek faiz verdiği için veya borsası çok kazandırdığı için) geçici olarak (buna sıcak para diyorlar) döviz girer. Sıcak para sadece döviz açığını kapatmaz, piyasayı da dövize boğar. Bu durumda dövizin fiyatı ucuzlar, ülke parası değer kazanır.

Merkez Bankası hangi durumlarda döviz piyasasına müdahale edebilir?

Merkez bankaları döviz kurlarının aşırı oynak olduğu durumlarda, spekülasyonların çok yoğun olduğu durumlarda ve bu spekülasyonların sonucunda kurların aşırı yükselmesi ve aşırı düşmesinin makro dengeleri bozacağı kanaati yükseldiğinde daha çok müdahale yöntemini seçiyor. Ülkeden ülkeye dönemden döneme değişebilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın net tavrı biraz önce tanımladığım tabirdedir. Bu da doğru bir adımdır. Aşırı spekülasyonlar ve döviz kurlarının aşırı oynak olması enflasyonu arttırır. Büyümeyi ve istihdamı olumsuz etkiler. Buna izin vermemek gerekiyor. Ama bu çok temel nedenlerden kaynaklanıyorsa, spekülasyon değil de ekonomiden kaynaklanıyorsa müdahale etmez. Temel nedenlerden kaynaklanan değer kayıpları biraz daha yavaş, sindire sindire olur.

Böyle bir iki gün içerisindeki çok sert iniş ve çıkışlar spekülatif unsurları da çok daha fazla içerebildiği için merkez bankası bu gibi durumlarda müdahale etmeyi tercih ediyor. Merkez bankası temelde iki üç türlü müdahalede bulunabilir. Bir tanesi ihale yöntemiyle mesela dövizin aşırı azaldığını seziyorsa talep olmalı ki döviz fiyatları daha fazla düşmesin ve artsın. Mesela her gün belli bir oranda döviz alabilir. Bu düzenli bir şey. Her gün 40 milyon dolar 50 milyon dolar alarak sürekli bir talep yaratır ve her gün böyle bir talep olacağını göstererek kurun daha fazla aşağı düşmesini engellemeye çalışabilir. Fakat güçlü sermaye akımı ve spekülasyonlar olduğu zaman bu çok yeterli olmuyor. O zaman doğrudan müdahale dediğimiz yönteme geçiyor. Her gün 40–50 milyon dolar değil de bir kere piyasaya giriyor 1-2 milyar dolar döviz talep ediyor. Bir şey alınırsa ne olur fiyatı yükselir. Kuru yükseltmek istiyorsa doğrudan yüksek tutarda alımlar yapar.

Fiyat çok yukarı çıkıyorsa da bu sefer satar. Rezervlerinden döviz satarak yüksek tutarda döviz fiyatlarını düşürmeye çalışır. Çünkü döviz bolluğu yaratılıyor. Bir diğer müdahale yöntemine de anons diyoruz. Yani merkez bankası başkanı bir toplantı veya panelde konuşurken, kurun seviyesinden geldiği noktalardan rahatsızlığını belli eder. Bu çok doğrudan cümlelerle değil de, kapalı ve nazik bir şekilde verilen bir mesajdır. Bu müdahale geliyor ya da geldi gelecek mesajıdır. Piyasa zaten müdahalede zarar edebilir. Çünkü siz yüksek fiyattan alırsınız o düşer. Piyasa genelde başkanların konuşmalarını yakından izler, bu tür bir etkiyi gördüğünde de bu de etkisini gösterebilir.

bisiklet
Ekonomi,

Bisiklet Üretimi Motorlu Araç Üretimini Solladı

Tüm dünya çapında bisiklet satışları her geçen yıl daha da artıyor. Birkaç yıl içinde bisiklet üretiminin motorlu taşıt üretimi sayısını geçeceği düşünülüyor. Bisiklet kullanımı arttıkça insanlar daha sağlıklı, doğa daha yeşil olacak. İşte dünyada bisikletlere dair bazı bilgiler…

Dünya bisiklet piyasası 70 milyar doları geçiyor. 2017’de 150 milyon bisiklet satıldı. Avrupa Birliği içinde Hollanda’yı bisiklet pazarının lideri olarak düşünebilirsiniz. Oysa Hollandalılar, kullanımda ve üretimde İtalya, Almanya, Polonya ve Bulgaristan’ın ardından 5. sırada yer alıyor. Ama nüfusa oranlarsınız, en büyük pay Hollanda‘ya aittir. Küresel olarak Çin, dünyada satılan bisikletlerin yüzde 40’ını üretir.

Motorlu Araçlarla Bir Tutuluyordu

1968 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı Viyana Konvansiyonu, bisikleti diğer motorlu araçlarla bir tuttu. Güvenlik önlemleri aldıkları takdirde operatörler, bisikletlerini kamuya açık alanlarda kullanabilirlerdi. Bisikletlerin kötü yol şartlarında kullanılması ceza gerektirecek bir trafik ihlaliydi ve o zamanlar dağ bisikletleri yoktu.

Hırvat asıllı Avustralyalı felsefeci Ivan Illich bisikletin çevreci ve sağlıklı bir araç olduğunu, dolayısıyla motorlu araç kullanımının kısıtlanması gerektiğini savunan ilk bilim insanıydı.

1890’larda bisiklet, kadınlar için özgürlük sembolü oldu. Spor yapıyorlar, sağlıklı kalıyorlar ve iyimserliklerini arttırıyorlardı. Bunu 1895’te eğitimci, reformcu kadın hakları savunucusu Frances Willard’ın kaleme aldığı “Bisiklete Binmeyi Nasıl Öğrendim” isimli kitaptan anlıyoruz.

Sessiz ve Sağlıklı Araçlar

Bisikletin sessiz bir araç olması aynı zamanda bir dezavantajdır. Araçta, yayaları, diğer araçları ve bisikletleri uyaracak bir zil sesi olmak zorundadır. Bisiklet kullanırken kask takmak bütün dünyada tartışma konusudur. Taraftarları, düşüp yaralanmalarda kafayı travmadan koruduğunu savunurken muhalifleri, kasın, bisikleti tehlikeli ve hantal bir araç olarak gösterdiğini savunmaktadır.

Bisikletler hırsızların gözde aracıdır. Çalması ve tekrar satması kolaydır. Dünyada en çok çalınan araçtır. Pek çok kimse, seri numarası olmasına rağmen bu numarayı kaydetmediğinden bisikletinin çalındığını polise rapor bile edemez.

Uganda, Tanzanya ve Sri Lanka’da yüzlerce hane halkı arasında yapılan bir araştırmada, bisikletin yoksul ailelerin gelirlerini yüzde 35 oranında arttırdığı anlaşıldı.

enflasyon
Ekonomi,

Enflasyon düşecek mi, ekonomistler ne diyor?

Son 1 yılın en önemli ekonomik gündem maddelerinden biri olarak çıkan enflasyon konusunda ciddi ayrılıklar yaşanıyor. Bazı ekonomistler enflasyonun önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini ve bunun da tüketimi daha da zorlaştıracağını savunurken bazıları da önümüzdeki ilerleyen dönemde enflasyonik etkilerin azalacağını düşünüyor. İki tarafın da genel yorumları şöyle.

Enflasyonda Ciddi Düşüşler Görülecek

Geçtiğimiz yıl yaşanan kur krizi akabinde enflasyon Ekim 2018 itibariyle yüzde 25’in üzerini gördükten sonra enflasyonun sonraki 2 ayda yüzde 20 civarına çekildiğini gördük. Son 3 ayda ise enflasyonun yüzde 20’nin hemen altında dalgalandığı görülüyor. Yaşanan bu durumun beklentilerle uyumlu olduğu belirtiliyor.  Enflasyonda bundan sonraki süreçte ise baz etkisinden dolayı aşağı yönlü bir trendin başlayacağı görülüyor.

Bu çerçevede, özellikle Haziran ve Eylül aylarında düşüşlerin görülmesi bekleniyor. Herhangi bir şok yaşanamamsı durumunda enflasyonda eylül ayı itibariyle tek haneli rakamlar oluşacaktır. TCMB’nin brüt ve net rezerv stoku çok yüksek düzeylerde olmasa da çok endişe uyandıracak düzeylerde de değil. Batılı basın ne yazık ki Türkiye ekonomisi ve finansı aleyhine tarafgir bir durum benimsemiş durumda. TCMB‘ye düşen görev rezervlerini bir an önce arttırması.

Enflasyonla Mücadele Sabırlı Bir Süreci Gerektiriyor

Nisan ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinden düşük gelmesi ve  senelik enflasyonu hafif de olsa geriye çekmesi talep faktörlerinin maliyet faktörlerine baskın çıktığını gösteriyor. Alt kalemlere baktığımızda gıda enflasyonundaki aylık yüzde 1.4’lük artışın beklentilerin hayli altında gelerek analistleri şaşırttığını gözlemliyoruz. Bu senenin başında yapılan enflasyon tahminlerinde mayıs-haziran döneminde enflasyonda bir düşüş yaşanacağı bekleniyordu.

Senenin geri kalanında fiyatlama davranışları 2 senenin ortalaması paralelinde gerçekleşirse sene sonu enflasyonun enflasyon raporundaki beklentiye paralel yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşmesi söz konusu olur. Enflasyonun daha düşmesi uzun süreli ve sabırlı bir süreç gerektiriyor.